MÚSICA I MÚSICS VIGATANS (Reivindicació de la memòria)

  Comencem una nova entrega que no té res a veure amb patrimoni arquitectònic ni rellotges. Parlarem de música, concretament  de la música a casa nostra.  I és que, l'impuls artístic, la transmissió de coneixements, les sonoritats heretades,  la trama i l'ordit culturals s'arrelen a uns orígens llunyans i difusos que no saben de decrets de constitució ni tenen fronteres visibles. Ens cal mirar enrere si volem entendre però, com a través de les  constitució de les Juntes d'Instrucció Pública i dels reglaments municipals, de principis del XIX, és dóna un avenç significatiu en el camp del coneixement  i l'estudi en general  ja sigui perquè s'amplien el nombre d'universitats , que en el cas de Vic continua suplint el Seminari Tridentí, però sobretot per  la implantació de l'escolarització de primer ensenyament, i la  creació per part de molts municipis d'unes noves institucions lligades –per primera vegada -  a la societat civil: es tracta de les escoles municipals de música i de dibuix. En aquest cas Vic, va ser un cas un cas avençat dins del territori català.   

 

  


1er. MOV. (breu)   …………………………………     Del Tropari  al Bestiari

 

 

En el llibre Vigatans i Vigatanisme,  Bonaventura Selva  ens fa la mercè de donar referències d’un document molt interessant sobre música i músics vigatans. Ens diu que “ a la Biblioteca Episcopal hi ha  un manuscrit del drama musical més antic (El Tropari, sgs. XI-XIII) que ens transcriu aquelles representacions a l'interior dels temples , precursors dels Autos Sacramentals.” I encara afegeix “Aquest Tropari recollia escenes escenes de l'Antic Testament, que eren cantades a cors mixtes i representades amb un gust simbolista, que perdurarà llarg temps” Es tractava d'unes representacions que es duien a terme a l'atri o a l'interior dels temples amb l'ajuda d'elements coreogràfics i representatius de personatges bíblics, o d'escenes del naixement o de la Passió de Crist. Si m’ho permeten, i amb les degudes reserves, era per a la gent senzilla i illetrada de l'època com la pel·lícula de romans del diumenge a la tarda - això si- amb finalitats pedagògico-catequètiques. No fa gaire temps, vam poder escoltar a la cripta de la Catedral de Vic una interpretació antiga del tropari, recuperada per la Nova Euterpe. 

Conjunt vocal  " La Nova Euterpe "

Un quartet vocal de música popular i de coro,  vinculat , per proximitat i per docència a la vida i a la història de l’Emvic: Sebastià Bardolet, Xavier Solà, Manel Marsó i Jaume Ayats. Es tracta d'una d'aquestes obres medievals, d'inspiració nadalenca: ”Quam vidisti patores” d’una exquisida puresa. Gràcies als arxius encara la tenim a la nostra  disposició, des de la llunyania del segle XIII. :  memòria de la cançó. De com va evolucionar de la catequesis a l'eufòria popular ho veurem d'aquí a un parell de “moviments”.   

                                                                                                                   Miquel S. Cañellas 

Montse Catllà, Josep M. Vila Abadal i  Miquel S.Cañellas 

(de la conferència inaugural de curs  2010-2011 a l'Emvic)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Més i Major que mai ¡¡

El seguici de la Festa Major de Vic ( IX )

MÚSICA I MÚSICS VIGATANS - Del Conservatori a la nova Atlàntida