El seguici de la festa Major de Vic ( II )

 

3-LES FESTES DE CANONITZACIÓ DE SANT MIQUEL DELS SANTS

 Mentre que de les festes de beatificació va quedar-ne una detallada exposició gràcies a la ploma d’un trinitari vigatà fra Antoni de Sant Jeroni, testimoni directe d’aquelles  solemnitats, les festes de Canonització celebrades entre els dies 23 i 26 d’agost de 1862, varen ser recollides pel periòdic vigatà “El Ausonense” en forma de fulletó. Com diu Miquel S. Salarich “La canonització del beat Miquel dels Sants es va celebrar a Roma el dia 8 de juny de 1862, Dominica de Pentecosta, durant el pontificat d’un dels sants pares de més acusada personalitat en la història dels successors de Sant Pere: Pius IX”.  La solemnitat de la canonització va coincidir amb la celebració del Concili Vaticà I i amb la canonització dels vint-i-set confessors de la fe cristiana martiritzats al Japó. La presència de gran nombre de cardenals, bisbes i arquebisbes contribuïren si hi cap encara més a fer la festa de la Canonització més lluïda. De Vic hi van assistir el seu bisbe  Dr. Joan Josep Castanyer, membres del Capítol Catedral i  delegats de l’Ajuntament, com també d’altres corporacions i fidels vigatans.

Aquell juny de 1862 la ciutat vibrava d’entusiasme tenint el pensament fixat en les festes de canonització a Roma i de les quals es tenia notícia per les noves que arribaven al periòdic local del seu corresponsal Rafael de Llanza i al “Diario de Barcelona” del seu enviat especial, J. Mañé i Flaquer. Però fora d’una funció religiosa a l’església dels Trinitaris i a la capella natalícia del sant –absorts per les notícies- no se celebrà res més en aquelles dates. Àdhuc en arribar la data del 5 de juliol, festa patronímica que venia celebrant-se de des de la beatificació en 1779, les demostracions festives tingueren escàs ressò.

 No fou fins el dia 11 de juliol, a la tarda, que el bisbe congregà el capítol i membres de les diferents corporacions ciutadanes per tal d’encarrilar tot el que feia referència a les festes de Canonització que finalment es fixaren pels dies 23,24,25 i 26 del mes d’agost.

Ens diu el cronista que l’Ajuntament es reuní en sessió el dia 26 de juliol començant per nomenar una ponència constituïda pels comissionats que havien anat a Roma: Josep Font i Joan Subirachs, a més de Fortià Feu i Francesc Bach. El dia 1 d’agost, en una nova reunió acordaren ja les primícies del programa de les festes cíviques a celebrar. En primer lloc no hi podia mancar el típic correbou a la plaça Major i construir uns gegants nous “ja que els vells estaven molt atrotinats”. També es va decidir aixecar a la Plaça de la Constitució una gran torre il·luminada amb tres o quatre mil gotets de colors.

L’anunci fet per les autoritats mogué tot seguit l’interès popular i els veïns dels diferents carrers es constituïren en comissions, s’ordenaren projectes i es posaren a treballar àvidament per a l’engalonament de llurs carrers. Fou objecte de comentaris el cost de la festa religiosa a la Catedral que finalment hi aportaren tots els veïns de la ciutat amb una deixa consignada de 20.000 rals.

 Sobre la processó es demanà que hi figurés la senyera que havia estat portada a la processó de Roma i que el bisbe de Vic havia aconseguit obtenir i que el seguiment processional, variant algunes disposicions d’anys anteriors sortís i entrés a la Catedral passant immediatament a la sortida pel carrer de Sant Hipòlit (en l’actualitat i des de 1925, carrer de S. Miquel dels Sants) per davant de la casa on va néixer el Sant, agençada com a casa natalícia i capella de culte poc després de les festes de beatificació del 1779.

 

 

4-.EL PRECEDENT DE LA FESTIVITAT DEL CORPUS

 Com afirmen els folkloristes, les Festes Majors neixen gràcies a les llavors que el Corpus va anar sembrant durant un llarg període de processons, moixigangues i danses. Convé destacar que la festivitat de Corpus (segle XIV) va ser una de les primeres que traspuava dels murs de la Catedral per donar vida als carrers i places, i trencar la rutina diària dels ciutadans, esdevenint d’aquesta manera un model embrionari del que serien en un futur les festes majors de les nostres ciutats, viles i pobles. La celebració del Corpus no es limitava a un sol dia. Des de principis del segle XVII se celebrava la vuitada de Corpus. Les festes començaven la vigília del dia de Corpus i s’acabaven vuit dies després, el dijous següent, conegut com a dia del “cap de l’octava de Corpus” amb processó. Els estaments eclesiàstics i civils de la ciutat es repartien l’organització de la celebració de cada un dels dies de l’octava.

 D’altra banda hem de tenir en compte que el Corpus no deixava de ser una festa religiosa , i per tant , decretada i coordinada per les autoritats eclesiàstiques, motiu pel qual cert tipus de diversions es van haver de prohibir per la seva extravagància i poca formalitat. Així doncs, en el moment que el Corpus perd activitat festiva i es reclou en la intimitat litúrgica, ajuda a l’expansió d’altres festes, que al pas del temps s’han arribat a considerar Festes Majors, per la solemnitat i el fervor que despertaren en el poble.

 Miquel S. Cañellas 

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Més i Major que mai ¡¡

El seguici de la Festa Major de Vic ( IX )

MÚSICA I MÚSICS VIGATANS - Del Conservatori a la nova Atlàntida